Prawa autorskie

Zastrzeżenia prawne i informacje o prawach autorskich do materiałów publikowanych na łamach serwisu elektronicznego.

Serwis elektroniczny ekoRowery, wszystkie zawarte na nim materiały, zdjęcia oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93)oraz ochronie z ustawy z dn.08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr 47 poz. 211)


Wszystkie publikowane materiały (treść, fotografie, szata graficzna oraz arkusze styli) stanowią własność intelektualną firmy lub są znakami towarowymi lub handlowymi innych firm, których wykorzystywanie bez wiedzy i wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu może stanowić poważne naruszenie praw autorskich.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na łamach serwisu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy na ich dalszą publikację lub wykorzystywanie. Prezentowane na stronie internetowej materiały mają charakter informacyjny, stanowią własność firmy, przeznaczone są do poszerzania wiedzy oraz mogą stanowić ofertę handlową firmy.

Właściciel serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji zawartej na stronach serwisu wyłącznie na własne potrzeby i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie elementy oprogramowania stanowią własność firmy VDE Media Design, która dostarcza oprogramowanie (której jest autorem) na potrzeby prezentacji i zarządzania niniejszym serwisem internetowym. Wykorzystywanie oprogramowania zawartego na niniejszej stronie w sposób inny niż jego przeznaczenie jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Design by VdeMedia Design (C)2009-2019. Projektowanie stron WWW