Parametry rowerów elektrycznych

Zalety rowerów elektrycznych, parametry techniczne oraz garść praktycznych informacji, które warto wiedzieć przed zakupem roweru z napędem.

Każde urządzenie mechaniczne rower, motorowej, motocykl czy samochód posiadają swoje określone parametry techniczne, które charakteryzują ich osiągi oraz możliwości. Niektóre z tych parametrów mogą posiadać stałe niezmienne wartości, takie np. jak wymiary, masa czy pojemność i napięcie akumulatora. Parametry te są na ogół stałe i mogą ulec zmianie w czasie modernizacji konstrukcji lub elementów wyposażenia - takie sytuacje są łatwe do przewidzenia i raczej nie powinny nikogo dziwić.

Problemem mogą się jednak okazać te parametry, których wartości mogą odbiegać od przyjętych dla danego modelu norm. Odnosi się to również do parametrów charakterystycznych rowerów elektrycznych.

W rowerze elektrycznym napęd stanowi silnik elektryczny, który zasilany jest akumulatorem za pośrednictwem układu elektronicznego, którego zadaniem jest dobór odpowiednich wartości prądu docierającego do silnika elektrycznego. Mikrokontroler, który odpowiada za pracę całego układu dopasowuje odpowiednią wartość prądu jaki dociera do silnika w zależności od trybu jazdy, ale co ważniejsze również od warunków zewnętrznych (atmosferycznych).

Jaki wpływ na parametry roweru mają warunki atmosferyczne?Rower elektryczny, a wpływ wiatru
Wiatr jest istotnym czynnikiem atmosferycznym, który może mieć znaczący wpływ na jazdę rowerem. Należy mieć na uwadze, że już samo powietrze stawia pewien określony opór, będzie om tym większy im większa powietrza naciera na masę powietrza. Brzmi to może zawile, ale wystarczy porównać rowerzystę, który jedzie rowerem w celach rekreacyjnych, a kolarza, który oprócz pochylonej, aerodynamicznej sylwetki zwykle jest również ubrany w specjalny strój. Celem jest zmniejszenie oporu powietrza, a przez to siły jaka potrzebna jest do przemieszczania się rowerzysty.

Wpływ oporu powietrza jest tak istotny, że nie można go bagatelizować. Zwiewna, trzepocząca kurtka, zawieszony na kierownicy plecak, czy szerokie spodnie mogą mieć znaczące działanie w kontekście oporu powietrza, a tym samym znacznie zmniejszać zasięg roweru.

Rozpatrując tę kwestię w kontekście bezwietrznej pogody, należy mieć na uwadze, że jazda nawet w taką pogodę powoduje opory powietrza które mogą zmniejszać przejechany dystans w zależności od tego jak duży jest opór powietrza który należy pokonać.

Należy pamiętać, że o ile wiejący w plecy wiatr jest w naszym przypadku pozytywny, o tyle wiatr wiejący nam w twarz lub nawet boczny, jest zjawiskiem które może skracać, niekiedy nawet znacząco możliwy do pokonania dystans.

Dzieje się tak dlatego, że sterownik w rowerze próbuje dopasować się do panujących warunku i w sytuacji gdzie opór powietrza jest duży będzie dostarczał większą ilość prądu do silnika, co powoduje szybsze wyładowanie akumulatora.

Jazda pod górę i z górki
Idealnie byłoby jechać zawsze z górki, wówczas działająca na poruszający się rower siła grawitacji sprzyja szybszej i bardziej ekonomicznej jeździe. Nie zawsze jednak będzie nam dane jechać pod górę. Podobnie jak w przypadku działania wiatru, pokonywanie wzniesienia będzie wymagała dostarczenia większej ilości prądu do silnika napędzającego rower, a tym samym szybsze rozładowanie akumulatora.

Duże znaczenie będzie miała tutaj również masa całkowita pojazdu (rowerzysty i roweru elektrycznego) im masa ta będzie większa, tym większe będzie zużycie prądu i szybsze rozładowanie akumulatora.

Wpływ temperatury na sprawność akumulatora
Niskie temperatury nie są zbyt lubiane przez akumulatory. Sprawność dobrego akumulatora będzie spadać wraz ze spadkiem temperatury. W temperaturze ok. 0°C sprawność akumulatora może niż niższa nawet o 30% niż w temperaturze 25°C.

Istotnym czynnikiem wpływającym na sprawność akumulatora jest stosowanie się do wskazówek eksploatacyjnych zawartych w instrukcji obsługi roweru, w części poświęconej akumulatorom. W szczególności należy unikać częstego krótkotrwałego doładowywania akumulatorów, chyba, że są one do tego przystosowane.

Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarek dołączonych do zestawu. Jednocześnie należy dbać by akumulator nie został przeładowany poprzez ładowanie dłuższe niż wynika to z wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy pamiętać, że wszystkie źródła energii takie jak baterie czy akumulatory ulegają samoczynnemu rozładowaniu - oczywiście wymagany jest ku temu odpowiednio długi czas.

Wpływ wilgotności na parametry pracy urządzeń elektronicznych
Należy pamiętać, że nie zalecamy użytkowania rowerów elektrycznych w czasie deszczu lub wysokiej wilgotności powietrza. Rowery elektryczne posiadają wyspecjalizowane układy sterujące pracą silnika, w których szkodliwe działanie wilgoci może prowadzić do zmian parametrów pracy silnika, zwiększonego poboru prądu a w skrajnych przypadkach nawet do uszkodzenia układu kontrolera.

Podsumowanie wpływu warunków zewnętrznych na parametry roweru


Rower elektryczny jest urządzeniem w którym na zastosowane elementy silnie oddziaływują warunki zewnętrzne. Należy mieć przez to na uwadze, że w odniesieniu do tych czynników większość podawanych w specyfikacjach parametrów może nawet znacząco odbiegać od możliwych do osiągnięcia w praktyce.

Podawane w specyfikacjach parametry są parametrami umownymi obliczonymi i sprawdzonymi w sposób doświadczalny w warunkach na miarę możliwości zbliżonych do siebie i uśrednionymi.
Metodologia określająca parametry wynika z przeprowadzenia prób w podobnych warunkach z różnymi egzemplarzami tego samego modelu.

W praktyce osiągi różnych egzemplarzy rowerów elektrycznych tego samego modelu w podobnych warunkach mogą się różnić nawet o kilka procent.

Design by VdeMedia Design (C)2009-2019. Projektowanie stron WWW